Website Trường Mầm Non Nam Dong

Ngày 19/11/2021 Nhà trường tổ chức hội thi làm”Đồ dùng, đồ chơi” chào mừng 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Năm học 2021-2022

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Một số hình ảnh về hội thiz2961933087422_75c08fe8c3d0bbdce0807e2462f1ce1c z2961933094015_7ce0d3aeff9e10fb93314e1631807845 z2961933105208_aa65e915b41ec74a332082f3fd0fa601 z2961933110829_1ef0ba6627c9789ebb047c4393d114cb z2961933116321_b777052a283b92dd33a7346655d22e02 z2961933124721_b0b1bdcda27b6e50c06387b670d7e9e1 z2961933128295_0d3f463cfc7d7bea311721df892b4335 z2961933134209_e1d3fbbb0ea6383473f80e3bed24a865 z2961933139719_ccfc4a5f5d69c7aeac7777127ba94f9b z2961933145441_cb26ca3e1e16e1e00e0d3471e66daabb