Website Trường Mầm Non Nam Dong

Ngày 17/12 nhà trường tổ chức 2 tiết sinh hoạt chuyên đề lĩnh vực phát triển ngôn ngữ (Làm quen chữ cái và truyện)

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Tiết làm quen chữ cái i,t,c do cô Vi Thị Kim Cúc lên tiết dạy

z3083132064824_8b42d4f767bbbb26ef0cc9447b010594

 

z3083132083852_151f0b06ad1903c5dfefa9ae604f1a54

z3083132068299_57dfb940d6aa4b2554868eafcb6f7915 z3083132071561_83f1caecff1f5c3c64c53b3f903f9e26

Tiết truyện “Những nghệ sỹ của rừng xanh” Do cô Phạm Thị Cúc lên tiết dạy.

z3083132092147_758d86066925004bb615d1a0f9255f47 z3083132095638_fa50b7e0f4b9311f90d82e9d6faf1497 z3083132108712_6aee59b70e85a6441f980d242fbc002c